FLOKI

FLOKI is the main utility token of the Floki Ecosystem. Learn more about FLOKI: https://floki.com